Istotne zmiany programów studiów w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 programie studiów wprowadzono następujące dwie zmiany:

1) Student musi wybrać przynajmniej jeden przedmiot obieralny. Pierwszy wybrany przedmiot jest przedmiotem obowiązkowym, pozostałe przedmioty obieralne są fakultatywne. Warunkiem uruchomienia przedmiotu obieralnego jest zadeklarowanie uczestnictwa obowiązkowego na poziomie 30%.

2) W roku akademickim 2018/2019 nie ma obowiązku pisania prac podyplomowych.

« back to list