Kryteria rekrutacji na Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Informatycznymi

Podstawowymi kryteriami rekrutacji na SP ZPI (Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Informatycznymi) są: wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub z zakresu przedmiotów ścisłych. Dopuszczone będą tez osoby z innym wykształceniem wyższym, które odpowiednio udokumentują swoje powiązania zawodowe z branżą IT.