Opłata za studia na rok akademicki 2019/2020

W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi przewidzianych jest 40 miejsc.

Sumaryczna opłata za 2 semestry studiów wynosi 5 000,00 zł (wpłata jednorazowa lub w dwóch ratach 2700,00 zł i 2400,00 zł)

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Pekao S.A. Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922