Opłata za studia na rok akademicki 2023/2024

W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi przewidzianych jest 40 miejsc.

Sumaryczna opłata za 2 semestry studiów wynosi 5 400,00 zł (wpłata jednorazowa lub w dwóch ratach 2900,00 zł i 2500,00 zł).

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Pekao S.A. Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922