Opłata za studia na rok akademicki 2024/2025

W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi przewidzianych jest 50 miejsc.

Sumaryczna opłata za 2 semestry studiów wynosi 6 500 zł (I semestr 3 500 zł, II semestr 3 000 zł).

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Pekao S.A. Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922