Procedura kwalifikacyjna na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna się z początkiem kwietnia 2022. Rekrutacja ulegnie zakończeniu po wpłynięciu 40 podań spełniających warunki formalne (komplet dokumentów). Przyjęcie na studia będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń kandydatów. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie osobiście.