Procedura kwalifikacyjna na rok akademicki 2019/2020

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 rozpoczyna się z początkiem kwietnia 2019. Rekrutacja ulegnie zakończeniu po wpłynięciu 40 podań spełniających warunki formalne (komplet dokumentów). Przyjęcie na studia będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń kandydatów.