Procedura kwalifikacyjna na rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna się z początkiem kwietnia 2023. Rekrutacja ulegnie zakończeniu po wpłynięciu 40 podań spełniających warunki formalne (komplet dokumentów). Przyjęcie na studia będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń kandydatów. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie osobiście.