Procedura kwalifikacyjna

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 rozpoczyna się z początkiem kwietnia 2016. Rekrutacja ulegnie zakończeniu po wpłynięciu 40 podań spełniających warunki formalne (komplet dokumentów). Przyjęcie na studia będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń kandydatów.