Profil kandydata i sylwetka absolwenta

Studia są ukierunkowane na rozwój kompetencji w 3 kierunkach:

Lider biznesowy – działalność w obszarze zarządzania projektem lub produktem. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych.
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze, zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów.
 • Spoza branży IT, którzy zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudnionym w tej branży i dążą do poznania sposobów zarządzania projektami informatycznymi.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.

Lider techniczny – działalność w obszarze rozwoju i utrzymania produktów IT. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Programistów lub testerów zamierzających prowadzić zespoły rozwijające produkty IT.
 • Analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować wykorzystać zwinne, szczupłe i proaktywne sposoby zarządzania produktem.
 • Odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych.
 • Odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.)

Architekt przedsięwzięcia informatycznego – działalność w obszarze utrzymania ładu architektonicznego przedsięwzięcia. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu podejścia architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej).
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających wprowadzić efektywne zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.
 • Architekci systemów zainteresowanych  podejściem zorientowanym na usługi (SOA).