Profil kandydata

Studia adresowane są dla trzech grup osób:

1. Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami, a w szczególności:

 • Kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych.
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów.
 • Spoza branży IT, którzy zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudniony w tej branży.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
 • Odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.)

2. Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania produktem (oprogramowaniem), a w szczególności:

 • Analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować paradygmaty architektury korporacyjnej.
 • Architekci systemów zainteresowanych podejściem zorientowanym na usługi (SOA)
 • Odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych.

3. Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu podejścia architektury korporacyjnej

 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.