Materiały Szkoleniowe

Materiały dydaktyczne są udostępniane poprzez Uczelnianą Platformę e-Learningową lub bezpośrednio przez prowadzących.

Materiały te są przeznaczone tylko dla uczestników Studiów Podyplomowych ZPI i Studiów Dziennych Kierunku Informatyka na Wydziale EAIiIB AGH. Materiały te są udostępniane na prawach rękopisu, co nie daje to uprawnień do ich kopiowania i rozpowszechniania!