Publikacje

Podręcznik „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym” ma charakter interdyscyplinarny wymagający wyjścia poza obszar dyscypliny naukowej “informatyka” oraz opanowanie elementów istotnych dla innych dyscyplin (np. ekonomii). Dodatkowo podręcznik ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla specjalistów z szeroko rozumianej branży IT. Opracowanie podzielono na 3 tematyczne części:

book

I. Pierwsza część dotyczy metodyk zarządzania projektami oraz wybranych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami wysokich technologii jakimi są firmy informatyczne.

Część ta jest dostępna w pełni na platformie Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/261709132_Zarzadzanie_projektami_w_przedsiebiorstwie_informatycznym_Metodologia_i_strategia_zarzadzania.

 1. Metodologia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym (Jan Werewka)
 2. Środowisko zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (Jan Werewka)
 3. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii (Agnieszka Zakrzewska-Bielawska)
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach informatycznych (Dagmara Lewicka)
book

II. Druga część obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą i modelowania wiedzy proceduralnej w obszarze zarządzania projektami.

Część ta jest dostępna w pełni na platformie Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/261709046_Zarzadzanie_projektami_w_przedsiebiorstwie_informatycznym_Pozyskiwanie_wiedzy_i_modelowanie_biznesowe.

 1. Klasyczne systemy informatyczne i systemy nowej generacji oparte na technikach automatycznego rozumienia danych (Ryszard Tadusiewicz)
 2. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie z zakresu zarządzania projektami (Jan Werewka)
 3. Modelowanie biznesowe organizacji (Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński)
 4. Modelowanie biznesowe w UML (Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński)
 5. Modelowanie w BPMN (Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński)
book

 

III. Trzecia część koncentruje się na metodykach zarządzania projektami i procesami wytwarzania oprogramowania.

Część ta jest dostępna w pełni na platformie Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/261709234_Zarzadzanie_projektami_w_przedsiebiorstwie_informatycznym_Zarzadzanie_projektami_i_procesami_wytwarzania_oprogramowania.

 1. Klasyczne zarządzanie projektami informatycznymi na przykładzie PMBOK (Jan Werewka)
 2. Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowych (Jan Werewka, Michał Turek, Tomasz Włodarek)
 3. Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie według metodyki Scrum (Jan Werewka, Michał Turek, Tomasz Włodarek)
 4. Programowanie ekstremalne (XP) (Michał Turek)
 5. Zarządzanie jakością oprogramowania: wprowadzenie do testowania (Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kaczor)
 6. Środowiska wytwarzania oprogramowania: wybrane narzędzia (Grzegorz J. Nalepa, Szymon Bobek)