Publikacje studentów Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami Informatycznymi

Na bazie prac podyplomowych naszych studentów powstały publikacje w znanych i punktowanych czasopismach związanych z informatyką biznesową.

Dla kandydatów na Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Informatycznymi w roku akademickim 2017/2018 niech te publikację będą inspiracją do podjęcia interesujących studiów.

Na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Werewka/contributions podany jest dostęp do pełnych wersji pięciu publikacji których współautorami są już absolwenci naszych Studiów:

  1. Edyta Pieszczyk, Jan WEREWKA, Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych — Analysis of the reasons for software quality problems based on survey of persons involved in the process of developing of IT systems,  Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics; 2015 nr 3, s. 85–102.
  2. Przemysław Bagiński, Krzysztof Labus, Jan WEREWKA, Wpływ świadomości dotyczącej długu technicznego i wiedzy o nim na powodzenie projektów informatycznych — Impact of knowledge and awareness of technical debt in software developing teams on IT projects success, Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; 2015 nr 3, s. 9–29.
  3. Michał Fiuk, Jan Werewka, Aspekt wpływu jakości codziennych spotkań metodyki Scrum na efektywność zespołów rozwijających oprogramowanie influence aspect of daily scrum meetings on software development teams efficiency, Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; 2015 nr 4, s. 9–30.
  4. Jan Werewka, Marcelina Wietecha, Analiza wpływu kompetencji miękkich przy przejściu programistów na stanowiska kierowników projektów – Impact analysis of soft skills in transition from software developer to project manager positions. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; 2015 nr 4, s. 64–90
  5. Grzegorz Soszka, Jan WEREWKA, Analiza potrzeb rozwojowych pracowników sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem coachingu oraz wynikające problemy dla e-kształcenia — Analysis of the development needs of IT-sector employees with emphasis on coaching and the resulting problems for e-learning, Eduakcja, 2016 nr 2, s. 29–42.
« back to list