Kontakt

Organizator Studiów podyplomowych “Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
Katedra Informatyki Stosowanej AGH, Wydział EAIiIB dostarczająca podstawową bazę dydaktyczną i organizacyjną dla prowadzenia zajęć objętych programem Studiów.

Administracja studiów podyplomowych

Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Informatyki Stosowanej

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

AGH, Wydz. EAIiIB

Sekretariat studiów

AGH, pawilon B-1, pok. 310 (III p)
tel.: +48 12 617 28 30
tel. kom. 731 554 214
tel./fax: +48 12 634 15 68

 

Osobą do kontaktu w Sekretariacie Katedry jest Barbara Leśniak lub Katarzyna Włodarczyk.

AGH, pawilon C-2, pokój 408, IV piętro
tel.: (0 12) 617 5200
E-mail: kis@agh.edu.pl

 

Kierownik studiów podyplomowych:Dr hab. inż. prof. n. Jan WerewkaAGH, pawilon C-2, pok. 408

 

tel.: +48 12 617 28 47