Kontakt

Organizator Studiów podyplomowych “Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
Katedra Informatyki Stosowanej AGH, Wydział EAIiIB dostarczająca podstawową bazę dydaktyczną i organizacyjną dla prowadzenia zajęć objętych programem Studiów.

Administracja studiów podyplomowych

Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Informatyki Stosowanej

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

AGH, Wydz. EAIiIB


Sekretariat studiów
AGH, pawilon C2, pok. 406

Osoby do kontaktu:
mgr Emilia Ludwiczak
AGH, pawilon C-2, IV piętro, pokój 406
tel.: +48 12 617 52 00
mgr Agnieszka Czernicka
AGH, pawilon C-2, III piętro, pokój 320
tel.: +48 12 617 56 78
e-mail: czernicka@agh.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr inż. Grzegorz Rogus
tel.: 12 617 39 45

Koordynator merytoryczny studiów podyplomowych:
Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. AGH
tel.: 12 617 28 47