Plan Studiów

Plan studiów jest aktualizowany corocznie w sposób ewolucyjny dostosowując go do potrzeb uczestników studiów, trendów międzynarodowych oraz rozwoju nowych standardów.

Podstawowymi elementami dobrego planu studiów jest program i harmonogram oraz odpowiednio dobrani prowadzący zajęcia. Program studiów bazuje na najbardziej popularnych i uznanych standardach międzynarodowych związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Harmonogram studiów został dobrany zgodnie dobrze wypracowanymi praktykami dla studiów podyplomowych. Dużą uwagę przywiązano do doboru wykładowców, każdy z nich ma duże doświadczenie przemysłowe oraz wiedzę ekspercką w dziedzinie wykładanego przedmiotu.