Profesjonalizm

W dobie globalizacji należy posiadać kompetencje uznawane w środowisku międzynarodowym. Profesjonalista w zakresie zarządzania projektami powinien podejmować decyzje świadom różnych uwarunkowań.

Bycie ekspertem w zakresie zarządzania projektami informatycznymi zobowiązuje do poszerzania wiedzy i do zapoznawania się z nowymi rozwiązaniami. Dlatego celowe jest studiowanie materiałów szkoleniowych i publikacji, przeglądanie stron internetowych związanych z profesja oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach. Dla tych którzy myślą o doktoracie z informatyki w powiązaniu z zarządzaniem projektami informatycznymi, celowe jest zapoznanie się z artykułami publikowanymi w czasopismach naukowych.