Cele studiów

Wizja

Kompetentne zarządzanie projektami IT kluczem do sukcesu przedsięwzięć informatycznych

Misja

Rozwijanie kompetencji klasycznych, zwinnych i szczupłych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi oraz doskonalenie sposobów pracy zespołów, które prowadzą do zwiększenia wartości biznesowej firm.

Strategia

Strategią studiów jest jak najlepsze przygotowanie wiodących kadr w firmach informatycznych do prowadzenia i wspomagania przedsięwzięć informatycznych oraz do efektywnej pracy grupowej. Ponieważ dążymy do ewolucyjnej poprawy studiów, dokonujemy przeglądu naszych działań z przeszłości. Ocena tych działań umożliwia wykrycie słabych i mocnych stron i dobór odpowiednich strategii działań, w tym do przedefiniowania charakterystyki studiów.