Cele studiów

Wizja

Kompetentne zarządzanie projektami i produktami IT kluczem do sukcesu przedsięwzięć informatycznych.

Misja

Rozwijanie kompetencji klasycznych (proaktywnych), zwinnych (agile) i szczupłych (lean) w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi oraz doskonalenie sposobów pracy zespołów, które prowadzą do zwiększenia wartości biznesowej firm.

Strategia

Strategią studiów jest jak najlepsze przygotowanie wiodących kadr w firmach informatycznych do prowadzenia i wspomagania przedsięwzięć informatycznych oraz do efektywnej pracy grupowej. Ponieważ dążymy do ewolucyjnej poprawy studiów, dokonujemy przeglądu naszych działań z przeszłości. Ocena tych działań umożliwia wykrycie słabych i mocnych stron i dobór odpowiednich strategii działań, w tym do przedefiniowania charakterystyki studiów.

Zasada

Lider zespołu w każdej sytuacji powinien wybrać odpowiednie podejście w zarządzaniu projektem i produktem lub w razie potrzeby potrafił połączyć trzy podstawowe podejścia: zwinne (agile), szczupłe (lean) i klasyczne (proaktywne). Mottem studiów jest bądź zwinna (agile), szczupła (lean) i proaktywna lub bądź zwinny (agile), szczupły (lean) i proaktywny.

 zpi1    zpi2