Publikacje książkowe z zakresu zarządzania projektami i programowania Wydawnictwa AGH są dostępne na platformie Research Gate

Następujące publikacje książkowe, których autorami są wykładowcy naszych Studiów Podyplomowych “Zarządzanie Projektami Informatycznymi”, są dostępne w pełni na platformie Research Gate:


1) https://www.researchgate.net/publication/261709132_Zarzadzanie_projektami_w_przedsiebiorstwie_informatycznym_Metodologia_i_strategia_zarzadzania
Werewka, J., Lewicka, D. and Zakrzewska-Bielawska, A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. T. 1, Metodologia i strategia zarządzania. (In Polish: Project management in IT company. Vol. 1, Methodology and management strategy) AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2012.

2) https://www.researchgate.net/publication/261709046_Zarzadzanie_projektami_w_przedsiebiorstwie_informatycznym_Pozyskiwanie_wiedzy_i_modelowanie_biznesowe
Werewka, J., Tadeusiewicz, R., Rogus, G. and Skrzyński, P.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. T. 2, Pozyskiwanie wiedzy i modelowanie biznesowe. (In Polish:. Project management in IT company. Vol. 2, Knowledge acquisition and business modeling) AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2012.

3) https://www.researchgate.net/publication/261709234_Zarzadzanie_projektami_w_przedsiebiorstwie_informatycznym_Zarzadzanie_projektami_i_procesami_wytwarzania_oprogramowania
Werewka, J., Nalepa, G. J., Turek, M., Włodarek, T., Bobek, S. and Kaczor, K.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. T. 3, Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania. (In Polish:. Project management in IT company. Vol. 3, Project and software development processes management) AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2012.

4) https://www.researchgate.net/publication/261709127_Podstawy_Programowania_Komputerow
Werewka, J., Skrzyński, P. and Turek, M.: Computer programming fundamentals. (In Polish: Podstawy programowania komputerów.) AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2008.

« back to list