Strategia studiów

Strategią studiów jest rozwój wiodących kadr w firmach informatycznych.

Działalność firm informatycznych bazuje na projektach. Działalność tych firm zwykle bazuje na klasycznym i zwinnym podejściu do rozwoju oprogramowania.

Nowoczesna firma informatyczna bazuje na pięciu podstawowych filarach:

  1. Dostarczanie dla klientów i użytkowników produktów i usług spełniających odpowiednie kryteria, np. nowatorstwa, jakości, terminów i kosztów. W tym obszarze wiodącymi rolami są kierownicy produktów (nazywani w metodykach zwinnych właścicielami produktów) oraz kierownicy projektów koordynujących pracę wielu grup.
  2. Wytwarzanie oprogramowania w sposób efektywny i profesjonalny. W tym obszarze wiodącymi rolami są kierownik produkcji (inaczej właściciel procesu, w metodykach zwinnych rola Scrum-master ma istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu) oraz główny technolog.
  3. Projektowanie aplikacji i systemów informatycznych. Istotna rolę w tym obszarze odgrywają analitycy, architekci systemów informatycznych.
  4. Wspomaganie prac kierownictwa oraz zespołów. Istotną rolę spełnia tutaj Biuro Zarządzania Projektami oraz oddział IT dostarczający odpowiednią infrastrukturę i usługi.
  5. Rozwój oprogramowania. W tym przypadku potrzebne są kompetentne i dobrze zorganizowane zespoły.

Zapraszamy do przeglądnięcia prezentacji wygłoszonej na PMI Poland Academic Workshop w maju 2013, dotyczącej naszych Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami Informatycznymi: Jan Werewka, Mapping of Companies Needs into Postgraduate Program Concerning IT Project Management”.