Program studiów

Organizacja studiów

Studia składa się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych
(sobota i niedziela). Łącznie przewiduje się 8 zjazdów w semestrze.

Siatka godzin

Semestr Zimowy

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS. Typ zal.
Zarządzanie projektem informatycznym 24 6 egz.
Metodyki zwinne zarządzania projektami 20 5 zal.
Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate 8 3 zal.
Zespoły w zwinnych projektach 16 4 zal.
Zarządzanie jakością oprogramowania 24 5 egz.
Przedsięwzięcia sztucznej inteligencji 12 3 zal.
Przedmiot obieralny 1 8 2 zal.
Przedmiot obieralny 2 8 0 zal.
Przedmiot obieralny 3 8 0 zal.
128 28

Semestr Letni

Nazwa przedmiotu – semestr letni SP ZPI Liczba godzin Punkty ECTS. Typ zal.
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym 24 6 egz.
Architektury korporacyjne i zarządzanie usługami IT 20 5 zal.
Zwinne metodyki zarządzania produktem 24 6 egz.
Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi 8 2 zal.
Cyberbezpieczeństwo 8 2 zal.
Aspekty prawne działalności firm informatycznych 12 3 zal.
Modelowanie biznesowe 8 2 zal.
Przedmioty obieralny 4 8 2 zal.
Przedmioty obieralny 5 8 0 zal.
Przedmioty obieralny 6 8 0 zal.
128 28

Program studiów

Studia podyplomowe “Zarządzanie projektami informatycznymi” będą obejmować zagadnienia klasycznego i zwinnego zarządzania projektami, analizy biznesowej i budowy architektury korporacyjnej.

Poniżej podano listę przedmiotów objętych programem studiów wraz z ich celami.

 1. Zarządzanie projektem informatycznym. Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami opierającego się na najpopularniejszej na świecie metodyce klasycznej PMBOK; uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika. W trakcie zajęć prowadzone będą warsztaty najlepszych praktyk oraz sposobów skalowania zarządzania do potrzeb konkretnego projektu.
 2. Metodyki zwinne zarządzania projektami. Cele: Poznanie wachlarza rozwiązań zwinnych (Scrum, XP) i szczupłych (Kanban) metod zarządzania projektami.
 3. Zespoły w zwinnych projektach. Cele: Poznanie zasad tworzenia i rozwoju efektywnych zespołów działających w zwinnym otoczeniu projektowym (podatnym na zmiany); zaznajomienie się z zagadnieniami budowy i rozwoju zespołu w metodyce Scrum; przygotowanie do egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) – Certyfikowany Scrum Master.
 4. Metodyki zwinne zarządzania produktem. Cele: Poznanie zasad planowaniu rozwoju produktu (oprogramowania) bazującego na iteracjach (sprintach) oraz wydaniach; zaznajomienie się z rolą właściciela produktu w metodyce Scrum w utrzymaniu rejestru produktowego i współpracy zespołem w planowaniu wydań; przygotowanie do egzaminu CSPO (Certified Scrum Product Owner) – Właściciel Produktu Scrum.
 5. Przedsięwzięcia sztucznej inteligencji. Cele: Poznanie podstawowych koncepcji i
  terminologii związanych z sztuczną inteligencją. Zrozumienie potencjału sztucznej inteligencji
  w zarządzaniu projektami. Zrozumienie wyzwań związanych z wprowadzaniem sztucznej
  inteligencji w organizacji.
 6. Zarządzanie jakością oprogramowania. Cele: Poznanie podstaw zarządzania jakością oprogramowania; uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy testera i kierownika testów; przygotowanie do zdania egzaminów na certyfikowanego testera ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego.
 7. Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate. Cele: Modelowanie architektury przedsięwzięcia obejmujące  warstwy motywacji, strategii, biznesu, aplikacji, infrastruktury, fizyczną oraz  migracji i implementacji. Drugim celem jest uzyskanie umiejętności w zakresie podstaw modelowania w ArchiMate przydatnych do zdania egzaminu certyfikowanego.
 8. Modelowanie biznesowe. Cele: Poznanie podstaw modelowania biznesowego; Uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy analityka biznesowego; Nabycie umiejętności modelowania w BPMN zgodnych z Polskim certyfikatem BPMN (IBS PAN).
 9. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Cele: Pogłębienie kompetencji z zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Poznanie praktycznych zasad zarządzania programami i portfelami projektów w oparciu o standardy PMI; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika programu w oparciu o wymagania certyfikatu PgMP. Uwzględnienie hybrydowego zarządzania projektami uwzględniającego różne metodyki. Przygotowanie do egzaminów PMI: PMP(CAPM) i ACP.
 10. Architektury korporacyjne i zarządzanie usługami IT. Cele: Wprowadzenie do modelowania struktury, funkcji i wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, poznanie standardów opisów architektury korporacyjnej, przedstawienie zasad tworzenia architektury korporacyjnej z wykorzystaniem paradygmatu SOA.
 11. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi. Cele: Poznanie podstaw zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz strategie pozyskiwania i tworzenia zespołów; Uzyskanie umiejętności dotyczących wybranych kompetencji kierowniczych w klasycznych i zwinnych metodach prowadzenia projektów; Poznanie podstawowych technik komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i motywowania.
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cele: Poznanie zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zasady budowy prawidłowej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów i norm. Zagadnienia definiowania katalogu usług oraz gwarancji ich utrzymania.
 13. Aspekty prawne działalności firm informatycznych. Cele: Poznanie podstaw prawnych związanych z: wytwarzanym produktem lub usługą, z uprawnieniami i odpowiedzialnością osób uczestniczących w projektach, z ogólną działalnością przedsiębiorstwa; Uzyskanie umiejętności w zakresie sporządzania wybranych umów.
 14. Przedmioty obieralne: Cele: Wybór zagadnień do studiowania według potrzeb i zainteresowania uczestników studiów. Lista przedmiotów obieralnych ulega zmianie i jest dostosowana do potrzeb uczestników studiów. Aktualnie oferta obejmuje przedmioty:
  1. Estymacja oprogramowania
  2. Kanban w firmie informatycznej
  3. Nowe trendy w rozwoju oprogramowania
  4. Standardy wytwarzania oprogramowania
  5. DevOps
  6. Komunikacja biznesowa
  7. Przywództwo w zarządzaniu projektami
  8. Facylitacja
  9. Wycena i rachunek opłacalności projektów
  10. Doświadczenie użytkownika i myślenie projektowe
  11. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku
  12. Negocjacje biznesowe

Zawartość przedmiotów będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników studiów oraz do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.