Kadra

Jan Werewka

Linki

Ogólna informacja: http://home.agh.edu.pl/~werewka/
Prace badawcze: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Werewka
Zainteresowania branżowe: https://www.linkedin.com/in/jan-werewka-a893341/

 

Doświadczenie eksperckie w zakresie zarządzania projektem lub produktem informatycznym

Doświadczenie jako prezes firmy. Utworzył firmę informatyczną ATSI S.A. zostając jej prezesem. Firma zatrudniała na początku kilka osób, natomiast po 17 latach bycia prezesem tej firmy firma zatrudniała ponad 300 osób. Firma uzyskała wiele nagród biznesowych do których można zaliczyć gazele biznesu i Diamenty Forbesa.

Doświadczenie jako programista. Oprogramował wiele systemów informatycznych samodzielnie lub jako członek zespołu. Oprogramowanie było prezentowane na wielu wystawach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, a następnie wdrażane.

Doświadczenie w zakresie standardów zarządzania. W pracach związanych z zarządzaniem projektów koncentruje się na standardach PMI (posiada certyfikat PMP) oraz integracji tych standardów z metodykami zwinnymi. Uczestniczył w redagowaniu VI edycji standardu PMBOK w wersji angielskiej i polskiej. Posiada certyfikat Scrum Product Owner.

 

Notka biograficzna

Jan Werewka Liceum Ogólnokształcące ukończył w Brzesku. Pracę magisterską „Pomiar ruchliwości elektronów w półprzewodnikach amorficznych” na Uniwersytecie Technicznym uzyskując tytuł mgr inż. z kierunku Elektronika Systemów Przetwarzania Danych. Uzyskał wyróżnienie za ukończenie studiów w terminie. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem na AGH w roku 1975. Pracę habilitacyjną „Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” obronił na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie 1989.

Jest autorem ponad 100 publikacji w tym 15 publikacji książkowych dydaktycznych i naukowych. Posiada Certyfikaty Software Engineering Institute of Carnegie Mellon University dotyczące architektur oprogramowania.

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz na wydziałach EAIiB i Humanistycznym AGH. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami Informatycznymi na AGH.

 

powrót do kadry