Kadra

Szymon Sokół

W latach 1987-1991 odbył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, uzyskał tytuł mgr inż. informatyka. Od 1989 pracownik Uczelnianego Centrum Informatyki AGH, od 1991 kieruje Sekcją Uczelnianej Sieci Komputerowej w UCI AGH. Zainteresowania zawodowe: projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, kryptografia, bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych.

powrót do kadry