Kadra

Krzysztof Kluza

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 2009 roku. Absolwent kierunków: “Automatyka i Robotyka” o specjalności “Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu” na Wydziale EAIiE AGH (2009) oraz “Kulturoznawstwo” o specjalności “Elektroniczne Przetwarzanie Informacji” na Wydziale ZiKS UJ (2010).

Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z inżynierią oprogramowania i inżynierią wiedzy, w szczególności w zakresie modelowania i projektowania systemów. W ramach działalności akademickiej brał udział w wielu projektach naukowych (zarówno o charakterze podstawowym, jak i badaniach przemysłowych).

powrót do kadry