Kadra

Michał Turek

NOTKA BIOGRAFICZNA

W latach 1997-2002 studiował na kierunku Informatyka Wydziału EAIiE
(Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH), na którym
w roku 2002  uzyskał tytuł mgr. inż. w dyscyplinie Informatyka.
Równocześnie studiował na Wydziale Zarządzania AGH na kierunku
Zarządzanie, specjalność: Informatyczne Techniki Zarządzania, na którym
w roku 2004 uzyskał tytuł mgr inż. z zakresu Zarządzania. W roku 2001
obronił pracę doktorską w dyscyplinie Informatyka.
Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych.
Od roku 2002 pracuje w Laboratorium Informatyki Katedry Automatyki
Wydziału EAIiE AGH, a następnie w Katedrze Informatyki Stosowanej
Wydziału EAIiB AGH. Prowadzi Laboratorium Sieci Komputerowych, które
stworzył w Katedrze od podstaw (http://sieci.kis.agh.edu.pl).

DOŚWIADCZENIE EKSPERCKIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM LUB PRODUKTEM INFORMATYCZNYM

Zrealizował ponad 50 projektów informatycznych różnej wielkości i w
rozmaitych technologiach, w większości przypadków jako kierownik lub
główny wykonawca. Współpracował przy tym z licznymi podmiotami
komercyjnymi i naukowymi (Comarch, ComputerSoft, Doosan, Datacomp,
Interia, Koncept, Mobiltek, XTRF, VSoft i wiele innych). Specjalizuje
się w realizacjach angażujących rozwiązania sprzętowe, ze szczególnym
uwzględnieniem sieci komputerowych, multimediów, grafiki trójwymiarowej
w multimediach i technologii cyfrowych.

powrót do kadry