Kadra

1. Jan Werewka (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym

2. Michał Turek (Katedra Informatyki Stosowanej AGH),
Metodyki zwinne zarządzania projektami

3. Tomasz Włodarek (Ekspert zewnętrzny),
Zespoły w zwinnych projektach
Zwinne metodyki zarządzania produktem

4. Jan Sabak (Ekspert zewnętrzny),
Zarządzanie jakością oprogramowania

5. Paweł Skrzyński (Katedra Informatyki Stosowanej AGH),
Modelowanie biznesowe

6. Grzegorz Rogus (Katedra Informatyki Stosowanej AGH),
Architektury korporacyjne

7. Dagmara Lewicka, Marzena Staszkiewicz (Wydz. Zarz. AGH)
Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi

8. Szymon Sokół (UCI AGH)
Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych

9. Krzysztof Kluza (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Estymacja oprogramowania

10. Jan Byrski
Aspekty prawne działalności firm informatycznych