Kadra

1. Jan Werewka (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym

2. Michał Turek (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Metodyki zwinne zarządzania projektami

3. Tomasz Włodarek (Ekspert zewnętrzny)
Zespoły w zwinnych projektach
Zwinne metodyki zarządzania produktem

4. Jan Sabak (Ekspert zewnętrzny)
Zarządzanie jakością oprogramowania

5. Grzegorz Rogus (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Architektury korporacyjne

6. Dagmara Lewicka, Marzena Staszkiewicz (Wydz. Zarz. AGH)
Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi

7. Marek Zachara (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Cyberbezpieczeństwo

8. Krzysztof Kluza (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
Przedsięwzięcia sztucznej inteligencji
Modelowanie biznesowe
Estymacja oprogramowania

10. Jan Byrski (Ekspert zewnętrzny)
Aspekty prawne działalności firm informatycznych

11. Przemysław Kadela (Ekspert zewnętrzny)
Komunikacja biznesowa
Kanban w firmie informatycznej

12. Sławomir Ziółkowski (Wydział Zarządzania AGH)
Negocjacje biznesowe

13. Karolina Zmitrowicz (Ekspert zewnętrzny)
Standardy wytwarzania oprogramowania (IREB/REQB – zarządzanie wymaganiami)

14. Łukasz Domagała (Ekspert zewnętrzny)
Nowe trendy w rozwoju oprogramowania (mikro-serwisy, DDD – Domain Driven Design)

15. Jolanta Marszewska (Ekspert zewnętrzny)
Facylitacja

16. Agnieszka Bochacka (Ekspert zewnętrzny)
Wycena i rachunek opłacalności projektów
Przywództwo w zarządzaniu projektami