Kadra

Grzegorz Rogus

Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka specjalności Informatyka w Sterowaniu na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH. W roku 2005 obronił na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH pracę doktorską z dziedziny informatyki „Zastosowanie języka LOTOS do wspomagania wytwarzania poprawnego oprogramowania systemów reaktywnych”.

Od roku 1997 pracuje w Laboratorium Informatyki Katedry Automatyki Wydziału EAIiE AGH. Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z inżynierią oprogramowania, modelowaniem obiektowym oraz problematyką dotyczącą systemów operacyjnych.

Prowadzi wykłady i zajęcia z Technologii Komponentowych oraz Inżynierii Wymagań w studium podyplomowym Inżynieria Oprogramowania. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach Uczelni brał udział w komercyjnych projektach informatycznych – jako analityk systemu, projektant oraz programista.

powrót do kadry