Kadra

Jan Byrski

Doktor nauk prawnych, absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ, Uniwersytetu w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie współpracujący z Kancelarią Prawną Traple Konarski Podrecki sp.j. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych UJ „Społeczeństwo Informacyjne” oraz starszy wykładowca i kierownik bloku e-administracja w Zakładzie Administracji Publicznej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa handlu elektronicznego (IT), ochrony danych osobowych, tajemnic zawodowych, elektronicznych instrumentów płatniczych oraz outsourcingu w działalności finansowej, w tym współautor monografii: „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007). Uczestniczył w charakterze prelegenta w szeregu konferencji oraz szkoleń, w tym międzynarodowych, z zakresu prawa nowych technologii (IT), ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego prawa bankowego. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

powrót do kadry